HTML
Sida 124

första sidanföregående sidanästa sidasista sidanHTML InformationHTML Index

Rullande text (titta längst ner till vänster)

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Beginning of JavaScript Applet -------------------
/* Copyright (C)1996 Service Plus
All Rights Reserved.

*/
function scroll_status (seed)
{
var m1= "Earn Cash While you Surf The Web!";
var m2= " Click Alladvantage and Join"; 
var msg = m1+m2
var out = " ";
var c = 1;

if (150 < seed) {
seed--;
var cmd="scroll_status(" + seed + ")";
timerTwo=window.setTimeout(cmd,125);
}
else if (seed <= 150 && 0 < seed) {
for (c=0 ; c < seed ; c++) {
out+=" ";
}
out+=msg;
seed--;
var cmd="scroll_status(" + seed + ")";
window.status=out;
timerTwo=window.setTimeout(cmd,125);
}
else if (seed <= 0) {
if (-seed < msg.length) {
out+=msg.substring(-seed,msg.length);
seed--;
var cmd="scroll_status(" + seed + ")";
window.status=out;
timerTwo=window.setTimeout(cmd,125);
}
else {
window.status=" ";
timerTwo=window.setTimeout("scroll_status(150)",125);
}
}
}
// -- End of JavaScript code -------------- -->

</SCRIPT>

</head>

<BODY onLoad="timerONE=window.setTimeout('scroll_status(100)',50);">